Afscheid dhr. Bram Dierkx


Sinds 9 november 1994 is de heer Bram Dierkx als bestuurslid verbonden aan de Stichting Molen “Nooit Gedacht “ in Eindewege.

Bram was van huis uit docent bouwkunde aan de LTS in Goes en heeft met zijn vakkennis vele werkzaamheden en restauraties van de molen in de afgelopen jaren begeleid. Tijdens de jaarlijkse monumentendagen richtte hij in de molen zijn eigen expositie in over het verloop van de bouwkundige aanpassingen van onze molen en het gebruik van de diverse ambachtelijke gereedschappen.

Vorig jaar heeft Bram het bestuur al te kennen gegeven het iets rustiger aan te willen doen voor de molen stichting omdat hij het nog druk heeft met zijn andere hobby’s. Vervolgens blijft hij als adviseur verbonden aan de molen stichting.

Ook in de komende jaren hoopt het bestuur nog gebruik te kunnen maken van zijn expertise.

Via deze weg willen wij Bram dan ook nogmaals bedanken voor zijn belangeloze inzet voor het behoud van de molen in Eindewege.

Het bestuur van de Stichting Molen “Nooit Gedacht”