De plannen


De plannen van de Stichting kunnen in grote trekken in een viertal fasen worden verdeeld:

1. Aankoop van de molen „Nooit Gedacht".

2. Voorlopig consolideren om verdere achteruitgang te voorkomen.

3. Complete restauratie.

4. Beheer van de molen, waarbij regelmatig de molen in bedrijf wordt gesteld.

De 1e fase van de restauratie, zoals al vermeld, is op 26-4-'84 afgerond.
Bij deze aankoop is eigenlijk ook al vooruitgelopen op fase 4.
In het koopcontract zijn bepalingen opgenomen, die het beheer en het regel­matig in bedrijf stellen regelen.

Fase 2, de consolidatie wordt gekenmerkt door het waterdicht maken van de kap, het kaaizetten van de wieken en het aanbrengen van een bliksembevei­liging.
Deze fase werd begin 1985 uitgevoerd door „Van Beek molenmakerij" te Rijnsaterwoude.
Deze werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeen­te Goes.

Er rest nu nog fase 3 en deze omvat de eigenlijke restauratie. In feite moet het grote werk dus nog gebeuren.
Voor dit werk dient gerekend te worden op een bedrag, dat naar schatting meer dan Hfl. 300.000,- zal vergen.
Daarvoor is de Stichting afhankelijk van subsidies. De voornaamste bijdragen zullen moeten komen van het Ministerie van WVC en (Ie provincie Zeeland.
Vanzelfsprekend hoopt de Stichting, dat ook de gemeente Goes niet zal achter­blijven en zal deelnemen in de restauratie.
Toch rekenen we ook op bijdragen van de eigen bevolking van 's-Heer Arendskerke/Eindewege, evenals van al diegenen, die de stichting een warm hart toedragen.

Deze bijdragen zullen een belangrijke stimulans kunnen zijn voor een spoedig herstel van de molen.

 

De_molen_geconsolideerd

 

 

 

 

 

 

 

 

De molen „geconsolideerd"
(begin 1985)